Maria nevedla pohodlný život (8.12.)

7.12.2023

Neposkvrněné početí Panny Marie
Ciírkev skládá Marii poklonu a nazývá ji Tota ipulchra, „Celá krásná“.
Její mládí netkví ve věku ani její krása nespočívá v zevnějšku.
Jak ukazuje evangelium, Maria nevyniká vnějším dojmem –
- pocházela z prosté rodiny, žila skromně v Nazaretě.
Nebyla slavná – ani když ji navštívil anděl, nikdo se to nedozvěděl,
na místě tehdy nebyl žádný reportér.
Blahoslavená Panna nevedla pohodlný život,
ale prožívala starosti a znepokojení,
a když „od ní anděl odešel“ (Lk 1,38), problémy ještě přibyly.

Přesto žila Milostiplná krásným životem. Jaké bylo její tajemství?

Můžeme je postřehnout, když se ještě jednou zadíváme na výjev zvěstování. Na mnoha obrazech je Maria znázorněna, jak sedí před andělem a drží v rukou malou knihu. Maria měla ve zvyku naslouchat Bohu a setrvávat s ním. Jejím tajemstvím bylo Boží Slovo – byla blízká Božímu srdci a poté přijala jeho tělo do svého lůna. Maria naplnila svůj život krásou, protože zůstávala s Bohem a rozmlouvala s ním za všech okolností.

Do života nevnáší krásu vnější zdání a pomíjivost, ale srdce pozdvižené k Bohu. Pohleďme dnes s radostí na Milostiplnou. Prosme ji, aby nám pomohla uchovat si mládí, odmítat hřích a krásně žít v přitakání Bohu.

 

Z knihy:

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému