Dostával jsem se do stále větší bídy

28.8.2020

Ó cesty plné zákrut!
Běda opovážlivé duši, která doufá,
že dosáhne něčeho lepšího,
když se od tebe vzdálí!
Převracej se dopředu,
na záda, na bok nebo na břicho,
všechno je tvrdé – a jen ty jsi odpočinutí.
A hle, ty jsi tady a osvobozuješ nás
od politováníhodných omylů
a uvádíš nás na svou cestu.

Ve svém životě jsem upadal 
do trápení, zmatků a chyb, 
protože všechny radosti, slávu a pravdu 
jsem nehledal v Bohu. 
Díky tobě, můj Bože, 
má Rozkoši, má Chválo a má Důvěro, díky za tvé dary. 

Velmi jsem dychtil po mnoha věcech, Bože – a ty ses smál.
Snášel jsem v těch žádostech samou hořkost a těžkosti –
– a tys ke mně byl o to laskavější,
oč méně jsi mi dovolil najít sladkost v tom, cos nebyl ty.

Pohleď na mé srdce, Pane! Ať teď má duše lne k tobě.
Jak ubohá byla! Tys jitřil její bolestivou ránu,
aby všeho nechala a obrátila se k tobě,
jenž jsi nade všecko a bez něhož by nic nebylo,
aby se obrátila a uzdravila.

Tobě buď chvála, tobě buď sláva, Prameni milosrdenství!
Dostával jsem se do stále větší bídy – a tys mi byl stále víc nablízku.
Tvá pravice se už už vztahovala,
aby mě vytrhla z bahna a očistila – a já jsem to nevěděl.

Ó cesty plné zákrut!
Běda opovážlivé duši, která doufá,
že dosáhne něčeho lepšího,
když se od tebe vzdálí!
Převracej se dopředu,
na záda, na bok nebo na břicho,
všechno je tvrdé – a jen ty jsi odpočinutí.
A hle, ty jsi tady a osvobozuješ nás
od politováníhodných omylů
a uvádíš nás na svou cestu,
utěšuješ nás a říkáš:

„Běžte, já vás ponesu,
já vás přivedu,
já vás tam donesu. (Iz 46,4)“

 

Z knihy

Vyznání (2.vyd)

„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. 

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 

Karmelitánské nakladatelství vydává zbrusu nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. století. Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky. 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému