Bože, neskrývám svá zranění: ty jsi lékař, já jsem nemocný

16.8.2020

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová.
Pozdě jsem si tě zamiloval.
A pohleď: tys byl uvnitř
a já venku a hledal jsem tě tam
a napadal jsem, já hrozný člověk, to krásné, co jsi stvořil.

Tys byl se mnou, a já jsem s tebou nebyl.
Ta krásná stvoření mě držela daleko od tebe,
a přitom, kdyby nebyla v tobě, nebyla by vůbec.
Volal jsi a křičel a prolomils mou hluchotu;
leskl ses a zářil a zahnals mou slepotu;
vydával jsi vůni a nadechl jsem se a vzdychám po tobě;
okusil jsem tě a hladovím a žízním po tobě;
dotkl ses mě a vzplanul jsem po tvém pokoji.

Až k tobě přilnu celou svou bytostí,
nikde pro mě nebude bolest a námaha
a můj život bude živý, celý naplněný tebou.
Koho naplňuješ, toho pozvedáš
– a protože já tebou naplněn nejsem, jsem teď sám sobě přítěží.

Radosti, nad kterými by se mělo plakat,
ve mně bojují se smutky, z kterých bych se měl radovat
– a nevím, na kterou stranu se přikloní vítězství.
Zlé smutky ve mně bojují s dobrými radostmi
– a nevím, na kterou stranu se přikloní vítězství.

Běda mi! Pane, smiluj se nade mnou.
Běda mi! Pohleď, neskrývám svá zranění:
ty jsi lékař, já jsem nemocný;
ty jsi milosrdný, já milosrdenství potřebuji.

 

Z knihy

Vyznání (2.vyd)

„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. 

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 

Karmelitánské nakladatelství vydává zbrusu nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. století. Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému