Kde je Maria, tam je i Duch Svatý

17.5.2021

Maria byla plná Ducha Svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze jeho moc žila každodenně svoje „fiat“. Bez Ducha Svatého by se nikdy nebyla zcela podřídila vůli Boha Otce. Potřebovala sílu, aby mohla čelit krizi s Josefem, který se ji chystal propustit; sílu k rozhodnutí utéct do Egypta a žít tam jako uprchlice; sílu snášet utrpení, když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě; sílu dát Ježíši požehnání, když ji opouštěl, aby začal veřejně působit.

A tak nám Maria může pomoci
otevřít se úplnému přijetí Ducha Svatého a jeho síly.
Kde je Maria, tam je i Duch.

Když Maria navštívila Alžbětu,
naplnil tuto svatou ženu Duch Svatý a potvrdila,
že Maria je matkou Spasitele.
A Jan, ještě stále v lůně své matky,
poskočil radostí… rovněž plný Ducha.

Když se Maria dostavila s malým Ježíšem do chrámu,
prorok Simeon v ní poznal matku Mesiáše
a veden Duchem Svatým zvolal:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka …“ (Lk 2,29–32).
Po chvíli vstoupila do chrámu i prorokyně Anna, rovněž plná Ducha.

Všude, kde se objevuje Panna Maria, je i Duch Svatý.
Kdo z lidí může lépe otevřít vaše srdce
pro přijetí Ducha Svatého
než Maria?

 

Zpracováno podle knihy:

 

Náhled

Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů..., pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému