Maria v našem životě

1.5.2021

Významný německý spisovatel Hermann Hesse vypráví ve svém románu Narcis a Goldmund o dvou přátelích s odlišnými povahami. Narcis je mužný typ: drsný a spíše logicky uvažující filozof. Goldmund je naopak typ ženský: něžný a jemný umělec.

Když Goldmund vážně onemocněl a ležel na smrtelném loži, zavolal si svého přítele Narcise a odhalil mu svoje tajemství:

Můj milý… nemohu čekat až do zítřka. Musím se s tebou rozloučit a všechno ti říci. Po mnoho let byl můj nejmilejší a nejtajnější sen vytvořit podobiznu matky. Nikdy jsem to neuskutečnil a bál jsem se, že to ani do smrti neudělám. Nyní umírám, ale něco jsem zjistil: místo, abych já vytvořil její obraz, ona vtiskla svůj do mého srdce. Ona mě formuje; vzala moje srdce do svých rukou a teď ho velmi jemně tiskne, abych umíral pokojně. Drahý bratře, zapamatuj si: bez matky nelze žít… bez matky nelze zemřít…

Panna Maria v našem životě

Jestli se ve svém životě chcete opravdu setkat s Ježíšem, poproste Marii, aby vás k němu přivedla. Kardinál Leo Joseph Suenens se jednou zeptal slavného teologa Karla Rahnera: „Proč podle vás mnozí křesťané ve svém životě ignorují Marii?“ Teolog mu odpověděl: „Protože se pro ně náboženství stalo něčím abstraktním a abstraktno nepotřebuje matku.“

V mysli se nám ale samovolně vynořují další otázky: „A proč my ostatní potřebujeme matku? Jak nás může Maria přivést k Ježíši?“

Maria je kontemplativní žena s velmi specifickým vztahem k Ježíši. Podřídila mu svůj život a žila jen pro něho. Byl to život modlitby, dokonce můžeme říct, že se její život stal modlitbou. Byla plná milosti, jak jí zvěstoval archanděl Gabriel. Kromě toho rostla v každodenním prožívání Boží milosti a její vztah k Bohu Otci se skrze Ježíše den za dnem prohluboval. Maria byla plná Ducha Svatého, který ji neustále posilňoval. Aktivně a bez výhrad přijímala Boha a jeho vnuknutí. Maria je žena víry.

Naším duchovním cílem je setkat se v životě s Ježíšem jako se skutečným přítelem. Jak víte, v každé lidské bytosti (mužské i ženské) existují dva aspekty osobnosti: mužský a ženský. Všeobecně řečeno – mužský aspekt převládá u mužů, zatímco ženský aspekt u žen.

Přátelství a vztahy vůbec jsou součástí ženské stránky v každém z nás. Maria je nejen nejsvětější lidskou bytostí, ale i dokonalou ženou. Feminita v ní dosahuje svého vrcholu. Umíte si tedy představit, jak užitečný je náš vztah s ní?! Vždyť ona nám může pomoci budovat přátelství s Ježíšem.

Zpracováno podle knihy:

Náhled
 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému