Trápí mě, když vidím mladé lidi bez kořenů

5.2.2021

Často jsem viděl mladé a krásné stromy,
které vyháněly své větve k nebi ve snaze růst stále výš,
a připadaly mi jako zpěv naděje.
Ale později, po bouři, jsem je našel spadlé a bez života.
Neměly hluboké kořeny.
Rozpínaly své větve,
aniž byly pevně usazeny v zemi,
a tak jakmile příroda projevila svou sílu, padly.

Proto mě trápí, když vidím, jak jsou někdy mladí lidé povzbuzováni,
aby stavěli budoucnost bez kořenů, jako by svět začínal dnes.

Není možné, aby někdo rostl, nemá-li silné kořeny,
které mu mají pomoci stát zpříma a pevně na zemi.

Člověk snadno ‘uletí’, když se nemá čeho přidržet,
když se nemá kde pevně usadit.

Když toto pochopíme,
dokážeme odlišit radost mládí od falešného kultu mladosti,
kterého někteří využívají, aby sváděli mladé lidi
a používali je pro své cíle.

Posuďte sami. Když vám někdo říká, abyste ignorovali své dějiny,
abyste odmítali zkušenosti starších lidí,
abyste pohrdali minulostí
a  vzhlíželi jen k  budoucnosti,
kterou vám nabízí – což není toto snadný způsob,
jak si vás chce touto nabídkou přitáhnout,
abyste mu pak dělali jen to, co vám řekne?
Takový člověk potřebuje, abyste byli prázdní,
bez kořenů, abyste ničemu nedůvěřovali,
abyste věřili jen jeho slibům
a podrobovali se jeho plánům.

Právě tak působí ideologie různého druhu,
které ničí všecko, co je jiné,
a tak mohou vládnout bez jakéhokoli odporu.
K tomu potřebují takové mladé lidi,
kteří pohrdají dějinami,
kteří odmítají duchovní a lidské bohatství
předávané po generace a nedbají na nic z toho, co bylo předtím.

Tito manipulátoři současně používají další zdroj:
zbožšťování mládí, jako kdyby všecko,
co není mladé, bylo zavrženíhodné a  neplatné.
Symbolem tohoto nového kultu se stává mladé tělo,
a tudíž všechno, co má něco společného s tímto tělem,
je zbožňováno jako modla a bezmezně žádáno,
kdežto na to, co mladé není, se nahlíží s pohrdáním.

To je ale zbraň, která na prvním místě znehodnocuje mladé lidi,
protože je zbavuje skutečných hodnot a využívá je k získávání
osobních, ekonomických nebo politických výhod.
 

 

Z knihy papeže Františka Christus vivit - Kristus žije (redakčně upraveno)

Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.
 
Náhled

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému