Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

3.3.2020

Ježíš a člověk spolu nesou kříž.
Šimon z Kyrény byl donucen, aby ho nesl.
Tebe ale Ježíš nenutí.
Nenutil ani apoštoly, aby ho následovali až na Kalvárii.
Později se sami svobodně rozhodli a zemřeli pro něj.
A dnes tě já, Matka Ježíšova i tvá, snažně prosím: pomoz mu nést kříž.

 

Páté zastavení

Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Písmo

„Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem.“

Lk 23,26

 

Z pohledu Marie:

Ježíš a člověk spolu nesou kříž.
Šimon z Kyrény byl donucen, aby ho nesl.
Tebe ale Ježíš nenutí.
Nenutil ani apoštoly, aby ho následovali až na Kalvárii.
Později se sami svobodně rozhodli a zemřeli pro něj.

A dnes tě já, Matka Ježíšova i tvá, snažně prosím: pomoz mu nést kříž.
Nevidíš, že trpí kvůli nesčetným válkám na naší planetě,
kvůli tolika nevinným dětem zabitým při potratu,
kvůli množství politických vězňů umučených v koncentračních táborech,
kvůli bezpočtu lidí umírajících hladem, v chudobě...?

Toto je kříž, který Ježíš nese dnes. Pomůžeš mu ho nést?


Chvíle ticha a osobního zamyšlení

 

Modlitba

Tady jsem, Ježíši. Co mohu udělat, abych ti pomohl nést kříž? Jsem jen kapkou v oceánu. Jsem jen špetkou soli. Ale pro to málo, co mohu vykonat, jsem připraven. Již nemohu říci: „To není má věc.“ Všichni jsme tví synové a dcery. Všichni jsou mí bratři a sestry.

Tady jsem, můj Pane. Řekni mi, co ode mne žádáš?

 

Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci

 

Ze sekvence Stabat Mater

Hle, pro hříchy lidstva všeho

vidí v mukách syna svého,

jak je krutě bičován.

 

Vidí svoje drahé dítě

v umírání opuštěné,

když vydechne naposled.

 

Z publikace:

Křížová cesta s Marií

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému