Každý křesťan je hlava mazaná

27.5.2019

Každý křesťan je hlava mazaná Předání Ducha Božího ve Starém Zákoně vyjadřovalo gesto pomazání olejem na hlavě. Olejem byli pomazáváni ti, kdo měli sloužit lidu nikoli ze svých sil, ale z moci Boží: králové, kněží a proroci. Slovo Mesiáš neboli Kristus znamená pomazaný. Křesťané, to znamená „Kristovci“, jsou tedy ti pomazaní. Nejen král z pohádek je „hlava mazaná“ – je to každý křesťan. Biřmování se proto udílí vzkládáním rukou a současně pomazáním posvěceným olejem na čele.

 

 

Do křesťanské modlitby a bohoslužby jsou zapojeny také ruce.
Vyjadřují buď vztahování se člověka k Bohu,
nebo naopak zprostředkování Boží moci lidem.  
Při pohledu na prvotní církev, jak se o ní píše ve Skutcích apoštolů, vidíme,
že kdykoli se konala modlitba předání Ducha Svatého,
vždy ji doprovázelo gesto vzkládání rukou.
Toto gesto je tedy nejstarším gestem také svátosti biřmování
a máme je i v naší současné bohoslužbě.
Kněží a biskupové vztahují ruce jako symbol prosby o Ducha
také při mši, při zpovědi, při pomazání nemocných, při svěcení a při svatbě.

„Když vystoupíme z křestní koupele,
jsme pomazáni požehnaným pomazáním na základě starobylé praxe,
podle níž se sluší, aby se ke kněžství mazalo olejem z rohu,
z něhož byl pomazán Áron Mojžíšem.
Kristus je od slova křižmo neboli pomazání,
od toho pochází titul našeho Pána,
neboť byl pomazán Bohem Otcem.“ (Tertulián)

 

 

Z knížky

Tvůj křest a biřmování

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.

Knížka poslouží všem, kteří byli pokřtěni jako malé děti, těm, kdo se po křtu v dospělosti chtějí ohlédnout za důležitou událostí svého života, i čerstvě biřmovaným, aby se milost, kterou přijali, nevytratila ve víru každodenního života. Užitečná je i pro všechny, kdo se před Velikonocemi připravují na obnovu křestních závazků. Kapitolky lze číst soukromě i při setkávání malého společenství.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému