Život pohledem orla

7.10.2017

Život pohledem orla Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu. Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc.

 

 

Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu.

Dravci, tato pernatá zvěř, jsou mezi ptáky skutečnými rytíři. Dlouhý čas evoluce jim nabídl možnost ovládnout nebe. Mají pevnou kostru a dokonale propracované hrudní svaly s optimálním těžištěm pro let. Dokážou nádherně plachtit a letět za potravou na vzdálenost přes deset kilometrů.

Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc. Každý člověk by si měl osvojit touhu spatřit svět pohledem orla, vyjít ze sebe, někdy možná i z příliš emočně vypjatých vztahů, aby se nově rozlétl a zahlédl život očima ptáků. Pak můžeme získat nový náhled na sebe a na druhé lidi. Taková zkušenost může způsobit, že pomůžeme letět výš i druhým.

Vždyť v hloubi duše toužíme po duchovním rozměru života, který nás otevírá horizontům v dáli. V tomto ohledu je zcela pochopitelná symbolika orla jako atributu Janova evangelia. Janova teologie je totiž vzletná a vede nás k nazření lidského života z vyšších, nebeských souvislostí, jakoby „pohledem orla“.

Zvláštní symboliku a inspiraci měla vždy pro člověka také křídla. Aby orel mohl létat, má k tomu zvláštně uzpůsobena křídla. Vyvinula se z předních končetin. Proto také mnohé jejich funkce musela převzít hlava. Křídla dravců mají různé tvary, takže například orlovi pomáhají létat rychle, jelikož jsou dlouhá a úzká, a káněti zase umožňují dobře plachtit, protože jsou širší.

Na křídlech orla se nacházejí pestrobarevná ptačí péra, kterými jsme tak rádi zdobili a zdobíme své oděvy. Vždy nás fascinovala, protože symbolizovala touhu po přesahu k věčnosti. Okřídlené bytosti mnohých uměleckých děl s náboženskou tematikou byly symbolem neviditelné skutečnosti, která nás obklopuje. Následně se křídla stala inspirací pro technickou konstrukci prvních letadel. Bez ptáků bychom nikdy nevzlétli k nebi, natož ke hvězdám. Bez pozorování letu ptáků bychom ztratili cit pro duchovní rozměr života i touhu po nových obzorech – letět stále výš a dál, kam se dosud člověk nevydal.

Dravci byli pro člověka natolik přitažlivá stvoření, že se s nimi snažil též spřátelit. Tak vzniklo v různých končinách světa sokolnictví, které je staré téměř čtyři tisíce let. Na našem území je známo od dob Keltů či Velké Moravy. Sokolnictví bylo vždy výsadou a pěstovali je významní panovníci. Věnovat se dravci znamená strávit mnoho času péčí o mladého ptáka: člověk se s ním učí komunikovat a hledá způsoby, jak ho pochopit. Musí nad ním stále přemýšlet a sžít se s ním natolik, aby si vzájemně důvěřovali. K tomu je jistě zapotřebí ctnosti trpělivosti.

Buďme si stále vědomi toho, že před sebou máme dravce, jehož svobodu je zapotřebí respektovat. Je třeba se mít na pozoru před jeho reakcemi. V podstatě se člověk přizpůsobuje dravci, ale odměnou mu je prožitek potěšení ze vzájemné sounáležitosti. A pokud se něco ve výcviku dravce nedaří, musí sokolník hledat chybu především a pouze v sobě. Podobně by tomu mělo být i v mezilidských vztazích. Dříve než začneme hledat třísku v oku druhého člověka, je dobré se zastavit, zda sami nemáme v očích trám.

Být sokolníkem je povolání, ke kterému je zapotřebí mít vrozený dar. Sokolnictví má svou dlouholetou a bohatou kulturu. Věrný sokolník časem zpětně zjistí, že už si ani nedokáže představit život bez jestřába, krahujce, orla, poštolky, sokola, raroha či káněte.

Z těchto i mnoha dalších důvodů je dobré se o tyto rytíře oblohy zajímat. Život bez dalekých horizontů a náhledu orla se stane smutným. Orlové a další dravci nás však učí naději: vždycky je možné vyletět výš, než si zrovna myslíme. A dokonce i dravec se může stát přítelem, když se člověk naučí, jak toho dosáhnout.

Vybráno (a redakčně zkráceno a upraveno) z knížky :

Zázrak jménem les

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému