13.5. - výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

11.5.2020

V průběhu První světové války v roce 1917 se třem malým dětem zjevila Panna Maria u portugalského městečka Fatima. Jednalo se o poselství a výzvu míru během vřavy První světové války...

Zapadákov Fatima

V průběhu První světové války v roce 1917 se v krátkém čase a bez výrazného přispění médií stala známou po celém světě portugalská Fatima. Rádio tehdy bylo ještě v plenkách, neexistovala televize ani internet. Byl to jen tisk, který přitáhl pozornost veřejnosti k tomu, co se odehrávalo v neznámém koutě Portugalska. Úlohy rozšiřovat tuto velkou novinu se ujala i lidská zvědavost podněcovaná zvěstmi, které putovaly od úst k ústům.

Poselství míru během První světové války

Až do 13. května 1917 byla lokalita  Cova da Iria u Fatimy místem zcela neznámým dokonce i pro lidi z okolí.  Bylo to velice drsné místo a nepřitahovalo ničí pozornost. Dnes je Fatima známá a uctívaná po celém světě a stala se místem setkávání lidí všech národů i barev pleti. V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Toto zjevení patří mezi církví uznaná. Panna Maria si zvolila Fatimu a odsud šířila poselství lidstvu hlásané třemi dětmi, kterým se zjevila. Výběr místa nemůže být lepší a výstižnější: Jméno Cova da Iria je termín, který pochází z řeckého eiréné, což znamená mír. Můžeme tedy v jistém slova smyslu říci, že se Panna Maria během první světové války zjevila v Údolí míru. To vše nabývá ještě většího významu, pokud si uvědomíme, že první zjevení se odehrálo několik dní předtím, než papež Benedikt XV. přidal do Loretánské litanie invokaci Regina pacis, ora pro nobis (Královno míru, oroduj za nás). Královna míru tedy během hrozné první světové války přišla do Údolí míru, aby zvěstovala celému světu poselství o míru.

Tři normální malé děti

Panna Maria se zjevila třem malým dětem – pasáčkům. Františkovi, Hyacintě a Lucii.  Jako by nám tím byl řečeno, že pokud máme žít poselství modlitby a pokání, obrácení a solidarity s celou bojující a trpící církví, je potřeba mít duši dítěte nebo, konkrétněji, podobat se oněm třem pasáčkům.

Když čteme o životních podmínkách těchto dětí, vyvolených k tomu, aby světu zprostředkovaly tak závažné poselství, všimněme si jejich „normálnosti“: jsou to děti jako všechny ostatní a navenek se nijak neliší od svých vrstevníků. Tráví svůj čas stejnými veselými hrami, pohlížejí na svět stejnýma prostýma a nevinnýma očima a jsou stejně nesmělé jako všechny děti. Otec Františka a Hyacinty jednou řekl, že mezi dětmi svými a ostatními nevidí žádný rozdíl. Jednoho dne se o tom během rozhovoru někdo zmínil sestře Lucii. Odpověděla se svou obvyklou živostí: „Jaký rozdíl by tu měl být? Stále jsme si hráli jako ostatní. Některé zbožné ženy nám říkaly: ‘Vy jste viděli Pannu Marii. Nesmíte si už hrát!’ Ale co bychom měli dělat, když ne si hrát? Měli jsme snad zůstat bez hnutí na oltáři?!“ Duch svatý, který proměňuje duše milostí, je obohacuje a postupně přetváří, aniž by jim odnímal jejich přirozený způsob života.

20. století se stalo především stoletím mučedníků

Fatima, to je Bůh, který prostřednictvím Panny Marie jde vstříc člověku s úmyslem ho spasit. Je to další Boží zásah do historie lidstva. „Nedá se hovořit o dějinách 20. století bez nezbytné zmínky o událostech ve Fatimě,“ řekl jednou Jan Pavel II.

Ze všech stran v dnešní době přicházejí zoufalé zprávy. Sebevražda se stala banálním činem. Terorismus včerejška i dneška udržuje lidstvo ve strachu. Ještě hlasitěji se proto musí rozléhat volání naší naděje. A nechybí nám k ní důvody: 20. století se stalo především stoletím mučedníků: byly jich desítky miliónů, což je mnohem více než ve všech předešlých dobách. Fatimské proroctví, že dobří lidé budou mučeni, se vyplnilo nade všechna očekávání. Tolik obilných zrn zasetých do půdy nemůže zůstat neplodných: Bůh, nejvyšší tvůrce dějin, požehná sklizni, aby byla neobyčejně bohatá.

Zlo nemá poslední slovo

Fatimské zjevení mělo tři hlavní části („tajemství“): V prvním šlo o vidění pekla, ve druhém o úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, v úvodu třetí části tajemství zazněla výzva k pokání a obrácení a končí obrazem plným naděje: žádné utrpení není marné a právě církev trpící, církev mučedníků se pro člověka stává ukazatelem při hledání Boha.

Srdce otevřené Bohu je silnější než zbraně

Klíčové „tajemství“ zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? Srdce otevřené Bohu, očištěné nahlížením na Boha, je silnější než pušky a jakékoli jiné zbraně. Mariino fiat, slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto „ano“ se Bůh mohl stát člověkem v našem prostoru a zůstává jím navždy.

Vidíme a stále zakoušíme, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh přijal lidské srdce, a obrátil tak svobodu člověka k dobru, k Bohu, nemá svoboda ke konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (srov. Jan 16,33) Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.

Zpracováno podle knih:

Aura Miguelová, Fatimské tajemství a Jan Pavel II.,  
a Manuel Fernando Silva, Pasáčci z Fatimy

Publikace k tématu:

Fatimské tajemství a Jan Pavel II.

Co se stalo ve Fatimě 13. května 1917? Jaká tajemství svěřila Panna Maria třem fatimským dětem? 

 

 


Fatima - naše naděje + Té paní jež zem naši navštěvuje

Barevné současné fotografie z Fatimy i černobílé historické. Předmluva od kard. Duky a biskupa Vokála. 

 

 Další tituly k tématu: Fatima

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému