Páté evangelium: příroda

23.7.2016

Kniha přírody
je výjimečný a drahocenný
Boží dar každému člověku.
Je to obrazný způsob řeči,
kterého Bůh používá,
aby nám pomohl poznávat zákonitosti srdce.

Příroda je dar pro každého

Dokážeme-li uvažovat o tom, co jsme v přírodě vypozorovali, pokusíme-li se objevovat skryté významy, narazíme na moudrost, jež z našeho putování k věčnosti udělá mimořádně pěknou cestu. Sám Duch Svatý nás učí všímat si v knize přírody procesů a pravidel, jež jsou sugestivními obrazy a pomáhají nám pochopit i to, co se odehrává ve světě lidského ducha.

O zemi, po které chodil Ježíš, a o přírodě, na kterou se denně díval, se říká, že je pátým evangeliem. Vnímavost ke kráse přírody a k moudrosti, jež je v ní ukrytá, je vrozena každému člověku. Dostali jsme ji jako výbavu srdce, když jsme narozením vstoupili do tohoto světa. O tuto schopnost ale můžeme přijít, když se od Boha vzdalujeme.

 

Podívej se na mravence

V knize přírody listovali všichni, kdo hledali Boží moudrost prostým srdcem. Na ní vysvětlovali a díky ní poznávali často těžko popsatelné záležitosti lidského bytí. Boží prozřetelnost nám zanechala celou řadu takových svědectví bystrého čtení v knize přírody.  Autor biblické knihy například nabádal: „Podívej se na mravence, ty lenochu, pohleď, co dělá, abys dostal rozum! I když nemá dozorce, představeného a vládce, přece pečuje v létě o své živobytí, o žních shromažďuje svůj pokrm“ (Př 6,6-8).

Při pohledu na přírodu kolem sebe bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše říká satanovi v období tvrdých pokušení proti víře: „Pokoušíš mě proti víře? Bůh je se mnou, ničeho se nebojím. Pokoušíš mě myšlenkou, že Bůh není? Jdu do zahrady podívat se na všechno to, co stvořil...“ 

 

Hle, už přešla zima,
déšť přestal a minul.
Květy se objevily na zemi,
přišel čas ke zpěvu,
vrkání hrdličky je slyšet po kraji.

Zrají plody fíkovníku,
poupata révy voní.
Vstaň a pojď, moje milá,
moje krásko,
pojď! (Pís 2,11-13)

 

Zpracováno podle knihy: Jerzy Zilelinski, Krize očima víry,
redakčně upraveno.

 

Krize očima víry

Jerzy Zieliński
Info a běžná cena: brožovaná, 120 stran, 159 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101946
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z hlediska víry. Publikace byla zamýšlena jako sedmidenní exercicie, které si lze udělat také soukromě a uvažovat při nich o důležitých otázkách: Co je to krize? Proč přichází? Existuje v ní naděje? Jak krizi prožívat? Jak objevit její hodnotu?
Naše přirozenost se většinou zdráhá přijmout to, co s sebou krize přináší. Bojíme se utrpení, nejistoty a bezradnosti, jež krizi často provázejí. Je to však skutečně jediná pravda o krizi? Víra nám krizi ukazuje jako cennou zkušenost na cestě k duchovní zralosti, která před námi otevírá dosud neznámé obzory. 
Jerzy Zieliński OCD je vikář krakovské provincie bosých karmelitánů, známý exercitátor a také autor mnoha knih o křesťanské spiritualitě, převážně z perspektivy spirituality Karmelu. Karmelitánské nakladatelství vydalo jeho knihy Duchovní boj (2011), 365 dní s mystiky Karmelu (2011) a Pod ochranou škapulíře (2014).
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Zieliński Jerzy  
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému