Dobří šéfové a vůdcové se nebojí pověřit prací někoho jiného

25.10.2015

Dobří vůdcové nejsou žádní workholici. Dobrý vůdce považuje práci za způsob, jak dosáhnout daného cíle. Dobří vůdcové tvrdě pracují, ale nenechávají se prací spoutat. Práce je neděsí a stejně tak se nebojí pověřit jí někoho jiného.

Vůdce přitom musí být veden správnými motivy. Nejběžnější chybou je, pokud delegovat úplně odmítá, ať už proto, že trpí potřebou mít moc, nebo proto, že druhým nedokáže věřit. Výsledkem je ovšem to, že potřebnou práci nakonec neudělá nikdo. Ti, kdo by ji vykonat mohli, jsou mezitím otrávení a cítí se zbyteční. Pokud vedete druhé, delegujte své pravomoci, nesnažte se dělat všechno sami.

Motivem k předání nějakého konkrétního úkolu ovšem může být naopak i nechuť vedoucího ujmout se nepříjemné povinnosti sám. Spolupracovníci takový přístup rychle odhalí a nesou ho nelibě. Vůdce by proto měl být ochotný vykonat sám každou práci, jíž pověří někoho jiného, nebo musí být ochoten dotyčnému s předaným úkolem pomoci. Dobrý vůdce pozorně vnímá, co jeho spolupracovníci potřebují. Jeho prioritou nikdy není osobní moc, osobní sláva ani osobní pohodlí. Zajímá se jak o samotný úkol, tak o potřeby lidí, kteří ho vykonávají.

Aby člověk mohl být skutečným vůdcem, musí navíc umět docenit schopnosti druhých lidí a jejich přínos ke společnému dílu.

Zpracováno podle knihy:

Leadership podle knihy Nehemiáš

John White
Info a běžná cena: brožovaná, 152 s., 229 Kč
Edice: Orientace
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101942
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Nedostatek vize, času, organizace, vhodných spolupracovníků či peněz, útoky zvenčí i z vlastních řad, vlastní nezralost – to jsou jen některé z problémů, s nimiž se musejí potýkat lidé stojící v čele jakéhokoli dobrého díla. Autor léta studoval a promýšlel příběh proroka Nehemiáše, který se v těžkých dobách pustil do obnovy jeruzalémských hradeb. Vznikla inspirativní příručka pro vedoucí, která je plná Boží moudrosti a praktických aplikací biblického textu.
Klíčová slova
Kniha Nehemiášova
  O autorovi
 
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: White John  
- tituly z této edice: Orientace
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Kniha Nehemiášova 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému