Krize v našem životě má neocenitelnou roli

9.10.2015

V našem reálném životě,
jenž je nám propůjčen jako dočasný domov,
sehrávají krize neocenitelnou roli.
Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života.
Je to schodiště k duchovní dospělosti.

Co znamená krize?

Obecně vnímané vysvětlení pojmu krize zní: nebezpečná situace. Uvědomujeme si, že to ale přece jen ještě není celá pravda o tomto jevu. Etymologie pojmu krize nás možná překvapí, a pokud ne, jistě nás postaví před poněkud jinou skutečnost, než bychom očekávali. Řecké slovo krisis znamená hledání, volbu, soud, nesouhlas, rozsudek, výklad, vysvětlení či řešení. Všimněme si, že žádný z uvedených významů nemá negativní náboj, žádný z nich nepoukazuje na bezvýchodnou situaci, stagnaci, smrtelnou nehybnost tváří v tvář nelehké zkušenosti. Je tomu přesně naopak, slovo krisis předpokládá aktivitu, která se projevuje odvážným hledáním, promýšlením, řešením a nakonec rozhodováním.

Rozhodování: základní zkušenost lidského bytí

Požadavek neustálého rozhodování v nelehkých situacích všedního života, v krizích, nám Bůh představuje jako základní zkušenost lidského bytí. Slovy biblisty prohlašuje: „Povolávám dnes jako svědky proti vám nebe a zemi: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, naslouchal jeho hlasu a lnul k němu – neboť v tom je tvůj život a délka tvých dnů, aby ses usadil v zemi, o níž přísahal Hospodin tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že jim ji daruje“ (Dt 30,19-20).

Hledání a rozhodování tváří v tvář situaci zkoušky zůstává naším úkolem. Nemůže nás v tom zastoupit nikdo, dokonce ani Bůh sám. Druzí nám samozřejmě mohou pomoci, ale nemohou převzít zodpovědnost za naše postoje, protože tu  jde o náš růst. Jenom na nás záleží, přinese-li nám krize dobré či špatné ovoce. Velikou pravdu vyjadřuje rčení, že život je umění volit

Krize slouží růstu a rozvoji

Krize je přirozená, i když zároveň nelehká životní situace. Nenajdeme člověka, který by byl zproštěn zkušeností tohoto typu. Krize ale slouží růstu a rozvoji. Hned první slova, která evangelium vztahuje na Ježíše, se týkají růstu: „Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52). Veškeré jeho učení mluví o rozvoji. Boží slovo je jako zrno zaseté do země, které roste a přináší užitek (srov. Lk 8,4-15). Boží království je také vylíčeno prostřednictvím symbolů vyjadřujících myšlenku růstu a rozvoje.

Ve zkušenosti krize dochází k setkání nadpřirozeného života s přirozeným. Toto setkání je pro nás darem a zároveň úkolem. Jde o proces zahrnující všechny dimenze našeho života. Prožijeme-li těžkou zkušenost správným způsobem a odevzdáme-li ji v důvěře Ježíši, krize před námi otevře nové možnosti a přispěje k našemu duchovnímu růstu.

Zpracováno podle knihy Jerzy Zieliński: Krize očima víry
Redakčně upraveno

Krize očima víry

Jerzy Zieliński
Info a běžná cena: brožovaná, 120 s., 159 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101946
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z hlediska víry. Publikace byla zamýšlena jako sedmidenní exercicie, které si lze udělat také soukromě a uvažovat při nich o důležitých otázkách: Co je to krize? Proč přichází? Existuje v ní naděje? Jak krizi prožívat? Jak objevit její hodnotu?
Naše přirozenost se většinou zdráhá přijmout to, co s sebou krize přináší. Bojíme se utrpení, nejistoty a bezradnosti, jež krizi často provázejí. Je to však skutečně jediná pravda o krizi? Víra nám krizi ukazuje jako cennou zkušenost na cestě k duchovní zralosti, která před námi otevírá dosud neznámé obzory. 
Jerzy Zieliński OCD je vikář krakovské provincie bosých karmelitánů, známý exercitátor a také autor mnoha knih o křesťanské spiritualitě, převážně z perspektivy spirituality Karmelu. Karmelitánské nakladatelství vydalo jeho knihy Duchovní boj (2011), 365 dní s mystiky Karmelu (2011) a Pod ochranou škapulíře (2014).
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Zieliński Jerzy  
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému