Krize v našem životě má neocenitelnou roli

14.3.2020

V našem reálném životě,
jenž je nám propůjčen jako dočasný domov,
sehrávají krize neocenitelnou roli.
Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života.
Je to schodiště k duchovní dospělosti.

Co znamená krize?

Obecně vnímané vysvětlení pojmu krize zní: nebezpečná situace. Uvědomujeme si, že to ale přece jen ještě není celá pravda o tomto jevu. Etymologie pojmu krize nás možná překvapí, a pokud ne, jistě nás postaví před poněkud jinou skutečnost, než bychom očekávali. Řecké slovo krisis znamená hledání, volbu, soud, nesouhlas, rozsudek, výklad, vysvětlení či řešení. Všimněme si, že žádný z uvedených významů nemá negativní náboj, žádný z nich nepoukazuje na bezvýchodnou situaci, stagnaci, smrtelnou nehybnost tváří v tvář nelehké zkušenosti. Je tomu přesně naopak, slovo krisis předpokládá aktivitu, která se projevuje odvážným hledáním, promýšlením, řešením a nakonec rozhodováním.

Rozhodování: základní zkušenost lidského bytí

Požadavek neustálého rozhodování v nelehkých situacích všedního života, v krizích, nám Bůh představuje jako základní zkušenost lidského bytí. Slovy biblisty prohlašuje: „Povolávám dnes jako svědky proti vám nebe a zemi: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, naslouchal jeho hlasu a lnul k němu – neboť v tom je tvůj život a délka tvých dnů, aby ses usadil v zemi, o níž přísahal Hospodin tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že jim ji daruje“ (Dt 30,19-20).

Hledání a rozhodování tváří v tvář situaci zkoušky zůstává naším úkolem. Nemůže nás v tom zastoupit nikdo, dokonce ani Bůh sám. Druzí nám samozřejmě mohou pomoci, ale nemohou převzít zodpovědnost za naše postoje, protože tu  jde o náš růst. Jenom na nás záleží, přinese-li nám krize dobré či špatné ovoce. Velikou pravdu vyjadřuje rčení, že život je umění volit

Krize slouží růstu a rozvoji

Krize je přirozená, i když zároveň nelehká životní situace. Nenajdeme člověka, který by byl zproštěn zkušeností tohoto typu. Krize ale slouží růstu a rozvoji. Hned první slova, která evangelium vztahuje na Ježíše, se týkají růstu: „Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52). Veškeré jeho učení mluví o rozvoji. Boží slovo je jako zrno zaseté do země, které roste a přináší užitek (srov. Lk 8,4-15). Boží království je také vylíčeno prostřednictvím symbolů vyjadřujících myšlenku růstu a rozvoje.

Ve zkušenosti krize dochází k setkání nadpřirozeného života s přirozeným. Toto setkání je pro nás darem a zároveň úkolem. Jde o proces zahrnující všechny dimenze našeho života. Prožijeme-li těžkou zkušenost správným způsobem a odevzdáme-li ji v důvěře Ježíši, krize před námi otevře nové možnosti a přispěje k našemu duchovnímu růstu.

Zpracováno podle knihy Jerzy Zieliński: Krize očima víry
Redakčně upraveno

 

Krize očima víry

V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z hlediska víry.

 

Další tituly k tématu krize:

Krize jako šance

Psychologové někdy říkají, že krize středního věku je jako druhé dospívání. Člověk v tomto období nechce nikoho vidět a ...

 


Závislosti srdce (2. vydání)

Problémy ve vztazích, hádky, trápení a neschopnost pokojného soužití. Těžkosti v zaměstnání, finanční problémy, alkohol,...

 


Ztroskotals? Máš šanci!

Příčiny životních karambolů v manželství, zaměstnání, z důvodů závislostí, i krachy na duchovní cestě... Kniha, kterou A...

 


Když život nejde podle tvých představ

Není ostuda ptát se proč, když život nejde podle našich představ; je to ta nejpřirozenější reakce.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému