Bez ohledu na to, jaký jsem, stal jsem se nástrojem řady mimořádných událostí (Abbé Pierre)

16.8.2015

Pán Bůh hrál svůj part a já jsem jen souhlasil, že odehraji ten svůj.

Neměl jsem na tom všem žádnou velkou zásluhu, snad jen tu, že jsem neuhnul, neutekl

Bez ohledu na to, jaký jsem – na mé chyby a kvality, na to, co probouzí mé spontánní nadšení a nad čím naopak dlouze uvažuji –, jsem se stal nástrojem řady docela mimořádných událostí. Seřadíte-li je jednu za druhou, připomínají dobrodružství z kresleného filmu: bouřlivé mládí synka z buržoazní rodiny – vstup do kláštera – sedm let klášterního života u kapucínů – nemoc – válka – kněz v odboji, odměněný vyznamenáním – parlament – kněz-poslanec, který ve svém domě přijímá vraha odsouzeného k nuceným pracím a který spolu s ním začíná stavět dům pro lidi bez přístřeší… Neměl jsem na tom všem žádnou velkou zásluhu, snad jen tu, že jsem neuhnul, neutekl. Souhlasil jsem s tím, že budu řešit situace, před nimiž lidé buď utíkají (zavřou oči, aby nic neviděli), nebo jsou dost neopatrní na to, aby se nechali chytit za malíček – a zůstanou chyceni navždycky! Pán Bůh hrál svůj part a já jsem jen souhlasil, že odehraji ten svůj. Někdy dobře. Někdy špatně. V radosti i slzách. 

 Ve skutečnosti ale v životě většinou nevolíme, jen souhlasíme

Na člověku je originální to, že je svobodný. A kdyby neriskoval, svou svobodu by zkazil. Chystal jsem se napsat, že máme zodpovědnost za svou volbu. Ve skutečnosti ale v životě většinou nevolíme, jen souhlasíme. Jsme totiž částečně determinováni podmínkami, ve kterých jsme vyrůstali a byli vychováváni, domem, v němž jsme dospívali, prostředím, které nám umožnilo – nebo neumožnilo – studovat, faktem, že jsem děvče nebo chlapec, svým zdravotním stavem a tak dále. To vše je nám dáno, ať chceme nebo nechceme, musíme se s tím smířit. S tím vším je třeba souhlasit, těšit se z toho, co přináší radost a potěšení, přinášet v oběť to, co působí bolest a utrpení.

Našel jsem grafologickou studii, jež je v jistém smyslu mým portrétem. Byla napsána v roce 1948! Popisuje charakter („nervózní, živý, bouřlivák“), temperament („silná smyslovost kompenzovaná vysokými morálními nároky a hlubokým pohrdáním materialismem“), chyby („nedůtklivý, má velké požadavky“), zdravotní stav („unaven“) a další danosti, se kterými jsem se vydával na životní dráhu.

V každém životě člověk může uniknout banalitě

Je pro mě přirozené souhlasit s věcmi, jež jsou riskantní. Když vidím chlapa, který mlátí druhého, postavím se mezi ně a řeknu tomu, kdo rozdává rány: „Jestli se ho chceš ještě jednou dotknout, musíš napřed rozbít hubu mně.“ Má přirozenost mě v takové situaci žene ke vzdoru a výzvě. Může být něco nádhernějšího, přitažlivějšího než uniknout z banality života a vrhnout se do akce, která je současně krásná i stravující?

V každém životě jsou chvíle, kdy člověk může uniknout banalitě. Vím například, že v životě manželského páru má jednou ten, podruhé onen chuť sbalit kufry a zmizet. Banálním řešením by bylo ty kufry opravdu sbalit! Existuje spousta situací, které by nikdy nebyly dost zajímavé pro romanopisce, ale v nichž přesto člověk vysloví souhlas – zjednodušme to – s povinností. Pokud tak jedná, znovu dává přednost souhlasu před volbou. A přesto některé z těchto momentů jako by ozářila jakási milost: sochař modelující naši osobnost zasazuje údery dlátem s vážnou soustředěností. Každá situace, v níž jsme neuhnuli, v nás zanechává svou stopu.

 Z knihy (redakčně upraveno):

Testament

Abbé Pierre
Info a běžná cena: brožovaná, 183 s., 159 Kč
Edice: Inspirace
Vydáno: 2009
Objednací číslo: 101337
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
„Než nás opustíš, řekni nám, co tě život naučil.“ Po letech pobízení svými synovci a přáteli se abbé Pierre ve svých 81 letech rozhodl sepsat nosné myšlenky svého života, jakýsi souhrn svého hledání, nadějí i obav. Nejde tedy o katecheze, ale o svědectví. O svědectví člověka, který svou autentickou vírou, vytrvalou prací pro lidi na okraji společnosti a burcováním veřejného mínění značně ovlivnil život Francouzů druhé poloviny 20. století, bez rozdílu vyznání.
Klíčová slova
stáří
  O autorovi
 
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Abbé Pierre   
- tituly z této edice: Inspirace

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému