Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát (svátek sv. Petra a Pavla 29.6.)

27.6.2016

Udělal bych totéž, vím to. Byl bych také měl strach, vím to. Zapřel bych Krista, vím to. To je příběh o lidském strachu. Ten strach je tak lidský, až je hoden lásky. Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát. Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost. A navzdory všemu si Petra zvolil Ježíš za následovníka. Nebo právě proto.

Zasáhl mně nedávno úryvek z evangelia: když Ježíše zradí jeho nejvěrnější učedník Petr: „Amen, pravím ti: Dnes v noci, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Petr mu však tvrdil: „I kdybych měl s tebou jít na smrt, nezapřu tě!“ (Mt 26,34n) Bohužel se tak nestalo... Petr mezitím seděl venku na dvoře. Tu k němu přistoupila jedna služka a tvrdila: „Tys byl také s tím Galilejcem Ježíšem.“ Ale on to přede všemi zapřel: „Nevím, co povídáš.“ (…) „Opravdu, i ty k nim patříš. Vždyť už tvé nářečí tě prozrazuje.“ Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka!“ Hned zakokrhal kohout a Petr si vzpomněl na slova, která Ježíš řekl (…). A vyšel ven a hořce se rozplakal (Mt 26,69–75).

Jak dobře rozumím Petrovu zármutku, jak mi je blízký, když hořce pláče! Připadám si jako jeho bratr, jako přítel. Vidím ho, zastrašeného výhružným davem, jak se bojí, že ho zbijí, zlynčují, že ho možná i ukřižují spolu s mistrem. Tak zapírá, pochopitelně. Zachraňuje si kůži. Pud sebezáchovy je silnější než všechno ostatní. Touha jít dál ještě chvíli, ještě den, ještě týden, ještě rok... Udělal bych totéž, vím to. Byl bych také měl strach, vím to. Zapřel bych Krista, vím to. To je příběh o lidském strachu. Ten strach je tak lidský, až je hoden lásky. Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát. Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost. A navzdory všemu si Petra zvolil Ježíš za následovníka. Nebo právě proto.

 

 Z knihy:

Anonymní katolík

Thierry Bizot
Info a běžná cena: brožovaná, 164 s., 229 Kč
Téma: spiritualita
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101944
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
Autobiografická kniha Thierryho Bizota, známého televizního producenta, vypráví o znovuobjevení křesťanské víry, které nastane, když to nejméně čeká – uprostřed krize středního věku.
S notnou dávkou sebeironie líčí, jak přijal s nevolí pozvání, aby se zúčastnil jakési katecheze pro dospělé. Přijde čistě ze zdvořilosti. První setkání si v duchu celé sarkasticky glosuje, celkový dojem jej ale pouze utvrdí ve skepsi. Přesto v něm něco z řečeného uvízne, takže se nakonec rozhodne přijít znovu… a znovu, až se rozhodne nastoupit cestu za Kristem.
Obrácení nastává téměř „navzdory všemu“, k jeho vlastnímu překvapení, takřka nenápadně. Děje se uprostřed „léty prověřeného“ a zvykovostí zatíženého manželství, při řešení problémů s pubertálním synem i potíží v mediálním prostředí, kde Thierry Bizot pracuje a tráví většinu času.
Ve Francii se kniha stala nečekaným bestsellerem, dočkala se literárního ocenění a filmového zpracování. Díky své schopnosti sebereflexe, ale i vytříbenému smyslu pro humor si autor získal široké okruhy čtenářů, a to nejen mezi katolíky, ale i daleko za hranicemi viditelné církve. Věříme, že bude svěžím závanem i pro naše čtenáře, zvláště pro lidi „znavené životem“, přežívající s pocitem, že už je nic nemůže překvapit, natož nadchnout.
Thierry Bizot (* 1962) je francouzský televizní producent. Po studiích nastoupil do firmy L'Oréal, kde se vypracoval na ředitele marketingu v Belgii. Od roku 1995 pracuje v tištěných i audiovizuálních médiích, kde se podílí na tvorbě nových pořadů. Jeho první kniha Anonymní katolík (2008) se stala předlohou pro film Qui a envie d'
 
  O autorovi
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Bizot Thierry  
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému