Ukolébáváme církev k usnutí?

22.5.2015

Myslím na nás pokřtěné
a ptám se:
Věříme skutečně?
(papež František)

"Věříme, že křest je dostačující přípravou k evangelizaci? Nebo doufáme, že kněz něco řekne, že biskup cosi řekne… Ale co my…?“

Příliš často je milost křtu „ponechána trochu stranou“, poznamenal papež, „a my se zabýváme svými myšlenkami a starostmi. Často uvažujeme takto: ‘Jsme křesťané, byli jsme pokřtěni, biřmováni, byli jsme u prvního svatého přijímání… náš průkaz totožnosti je v pořádku. A teď můžeme klidně spát: jsme křesťané.’ Kde je však síla Ducha, která nás nese vpřed?“

„Jsme věrni Duchu, abychom hlásali Ježíše svým životem, svým svědectvím a svými slovy?“ ptal se papež. „Když takto jednáme, církev se stává matkou, která rodí děti. Když to však neděláme,“ zdůraznil František, „církev pak není matkou, ale je chůvou, která se stará jen o to, aby dítě usnulo. Je to církev konejšící… Mysleme proto na svůj křest, na odpovědnost svého křtu.“

 

„Jeden problematický jev ovlivňuje negativně křesťany: je to duch tohoto světa, mondénní, světský duch. Mondénní spiritualita nás vede k soběstačnosti, takže žijeme duchem tohoto světa, a nikoli Ježíšovým duchem… Jak čelit krizi, která se týká veřejné etiky, modelu rozvoje, politiky? Protože je to krize člověka, ničí člověka; je to krize, která člověka zbavuje etiky. A jestliže se na veřejném životě, na politice nepodílí etika, je možné všechno, všechno je dovoleno. A vidíme v novinách, že nedostatek etiky ve veřejném životě velmi škodí celému lidstvu.“

„Chtěl bych vám vyprávět jeden příběh,“ pokračoval František. „Už jsem ho tento týden vyprávěl dvakrát, ale řeknu ho potřetí. Je to takový biblický midraš od jistého rabína, který žil ve 12. století. Vypráví příběh o stavbě babylonské věže, na jejíž stavbu bylo třeba mnoho cihel. Znamenalo to spoustu práce s výrobou cihel, jejich vypálením v peci a potom dopravou cihel na věž… Cihla tedy byla pokladem už proto, kolik námahy stála její výroba. Když cihla upadla na zem a rozbila se, byla to obrovská tragédie, a dělník, který to způsobil, byl potrestán. Natolik byla cihla vzácná, že její rozbití způsobilo nemalé drama. Když však spadl dolů nějaký dělník,“ řekl papež, „nic se nedělo. To bylo něco jiného. A to se děje dnes. Pokud trochu poklesnou bankovní investice – to je tragédie! Co si počneme? Ale když lidé umírají hladem, protože nemají co jíst, nebo jsou nemocní, to nevadí. Toto je naše současná krize! A svědectví chudé církve ve prospěch chudých jde proti této mentalitě.“

Z knihy: 

Kvítky papeže Františka

Andrea Tornielli
Info a běžná cena: brožovaná, 168 s., 229 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Inspirace
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101883
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

 

Anotace knihy
Kniha nenabízí systematické vyprávění o prvních měsících Františkova pontifikátu, ani další teologické analýzy, komentáře a výhledy do budoucna. Kvítky papeže Františka z pera známého vatikanisty Tornielliho obsahují řadu momentek, nenadálých situací a setkání, ale i zajímavé úryvky z papežových kázání, svědectví a záznamy nečekaných telefonátů papeže Františka. Jde tedy o sbírku autentických výroků a příhod, které nám pomohou lépe poznat osobnost papeže Františka - toho, který byl podle svých slov povolán do Říma "z konce světa", nicméně velmi rychle zdomácněl nejen ve Vatikánu, ale především v srdcích křesťanů po celém světě.
Klíčová slova
František I.
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Tornielli Andrea  
- tituly z této edice: Inspirace
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: František I. 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému