Chceš se někomu pomstít?

6.10.2014

Pohlédni
na Štěpána...

Ty, který se chceš mstít, pohlédni na toho, který visí na kříži, a poslyš, jak se modlí: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí.“
 
Dobře, řekneš ty, on to mohl učinit, ale ne já. Neboť já jsem člověk, a on byl Bůh. Ale řekni mi: K čemu se měl Bůh stát člověkem, nemá-li být člověk lepší?
 
A pak, je-li ti příliš, abys následoval svého Boha, podívej se na Štěpána, který byl právě tak jako ty služebníkem téhož Pána. Byl svatý Štěpán člověk nebo Bůh? Byl to člověk, celý člověk, právě jako ty.
 
To, co však učinil, nemohl učinit bez pomoci toho, kterého i ty vzýváš. Zpočátku svatý Štěpán ještě stál a modlil se: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha“, pak však klesl na kolena a modlil se za ty, kteří jej kamenovali. „Pane, nepřičítej jim tento hřích“ (Sk 7,59.60) a při těchto slovech zesnul. Jeho poslední modlitba platila jeho nepřátelům. 
 
(Sv. Augustin)
 
Zpracováno podle knihy: Pavel Strachota, Hlasy Otců - Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin
Redakčně upraveno.
 

Hlasy Otců

Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin
Pavel Strachota
Info a běžná cena: vázaná, 199 s., 199 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2005
Objednací číslo: 10894
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Kniha přináší krátké úryvky ze spisů více než stovky církevních otců a dalších osobností křesťanské tradice. 
V textu se můžeme tedy setkat s ukázkami z děl např těchto autorů: Augustin, Cyprián, Efrém, Jan Zlatoústý, Lev Veliký, Origenes, Řehoř Naziánský, Řehoř Nysský, Řehoř Veliký.
Klíčová slova
církevní otcové
východní mnišství
patristika
   
   
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: církevní otcové východní mnišství patristika 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému