Jsi-li obtížen...

16.8.2014

Každá těžká zkušenost,
kterou snášíme ve spojení s Bohem,
nás posiluje...

Jsi-li obtížen, jsi s Bohem, svou silou, neboť on je vždycky nablízku ztrápeným;

ale jsi li osvobozen od námahy, jsi ponechán jen sobě samému, a tedy naprosté slabosti.

Vždyť ctnost a statečnost duše roste a sílí trpělivě snášeným trápením.

sv. Jan od Kříže

 

Každá těžká zkušenost, pokud ji trpělivě snášíme a pokud k ní přistupujeme pozitivně, posiluje srdce a v Božích očích je obohacuje. Kdysi se v Japonsku vyráběla šavle s tak tvrdým ostřím, že když navíc obratný bojovník ovládal určitou techniku, dokázal s takovou zbraní protnout pancíř svého nepřítele. Šavli se říkalo katana a byla vyráběna v náročném procesu, který spočíval mimo jiné v mnohonásobném kalení čepele v ohni a vodě. Tento postup měnil vnitřní strukturu kovu. Těžké zkoušky zakalují tak jako oheň a voda vnitřního člověka a mění strukturu jeho srdce. Postupem času se v něm rodí krásné postoje, a ty se také projevují navenek. Člověk vystupuje z okruhu zájmu o sebe, začíná si všímat utrpení druhých a je schopen obětovat vlastní obtíže ve prospěch potřeb druhých, popřát sluchu pravdě o časné pomíjivosti a zapojit se do takových činností, které mají přesah na věčnost. 

 


 

Autor: Jerzy Zieliński
Vydalo Karmelitánské nakladatelství 
-101614-

 

 
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Zieliński Jerzy  
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Terezie od Dítěte Ježíše Terezie od Ježíše Jan od Kříže karmelitáni mystika 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému