Postupné zjevování Nejsvětější Trojice

20.5.2016

Bylo třeba kráčet kupředu po stupních,
abychom konečně viděli zářit světlo Trojice.

Starý zákon zvěstoval Otce zřetelným způsobem,
Syna tajemným způsobem.

Nový zákon zjevil Syna a dal náznakem poznat božství Ducha.
Nyní Duch přebývá mezi námi a zjevuje se ještě zřetelněji.

Dokud totiž božství Otcovo nebylo ještě známé,
nebylo by bývalo moudré otevřeně hlásat božství Synovo,
a pokud nebylo uznáno božství Synovo,
nemělo být – tak si odvažuji říci – lidstvu ukládáno nové břemeno tím,
že se mu bude mluvit o Duchu svatém.
Neboť pak by se mu vedlo jako lidem,
kteří jsou vyčerpáni těžkou stravou,
nebo jako těm, kteří s očima ještě nemocnýma hledí do slunečního světla
a jsou tak v nebezpečí, že ztratí síly, které už získali.
Bylo proto třeba kráčet kupředu po stupních stále dokonalejších,
bylo třeba postupovat po stále zářivějších cestách,
od jasnosti k jasnosti, abychom konečně viděli zářit světlo Trojice.

Sv. Řehoř Naziánský (4. století)

 


Z knihy: Hlasy Otců 
Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin

Autor: Pavel strachota
-10894-
Redakčně upraveno

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články