Vzkříšením k živé naději

1.4.2018

Vzkříšením k živé nadějiVeleben buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který nám dal vzkříšením svého Syna nově se narodit k živé naději.
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí
je připraveno pro vás v nebesích
a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení,
které bude odhaleno v posledním čase.

Z toho se radujte,
i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než zlato,
jež přece také bývá zkoušeno ohněm,
prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den,
kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Ač jste ho neviděli, milujete ho;
ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte
a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,
a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

(…) Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli,
buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti,
která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista

(1 Petr 1,3–8.13; ekum. překl.)
Převzato z: dodatek Čítanka o naději
z knihy Kotva naděje od autora Kateřina Lachmanová
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101306-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému