Z tebe bude střelný prach

4.11.2017

Výběr z knížky vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí - „V ráji bude veselo“

Z rubriky O manželství

V prach se obrátíš
Po bouřlivé hádce povídá žena svému muži:
„Víš co, necháme toho. Jak říkal dnes pan farář v kázání: Mějme na paměti, že se všichni obrátíme v prach… Ty i já!“
Manžel:
„Máš jako vždy pravdu, miláčku… Z tebe bude ale určitě střelný prach!“Z rubriky Děti píší Bohu


„Milý Bože, děkuji ti, že jsem byl dneska nemocný a nemusel jsem do kostela!“

„Milý Bože,  proč musí být mše svatá zrovna v neděli? Není to snad původně den odpočinku?“Z rubriky trampoty misionářů

Křesťan se dostane do spárů kanibala. Kanibal ho začne skoro utěšovat:
„Neboj, nesníme tě hned. Dáme si tě na Vánoce.“
„Proč až na Vánoce? To je náš nejkrásnější svátek…“
„Protože se říká, že prý  o Vánocích jste vy křesťani tak nějak … lepší…“Z rubriky Aforismy

BIBLI nemůže znát dobře ten, kdo zná jenom ji (Martin Arnold).

ČAS, a ne spěch stvořil Bůh.

DOBROČINNOST – kapitálový vklad s úroky z jiného světa.

ĎÁBEL má strach z veselých lidí (Don Bosco).

HODNOTIT DRUHÉ je zvyk lidský, nikoli Boží.

LÁSKA je jediný poklad, který narůstá dělením.

PROROK – člověk, který si pamatuje budoucnost (Léon Bloy).

VĚDA bez NÁBOŽENSTVÍ je chromá, náboženství bez vědy slepé (Albert Einstein)Z rubriky V hodinách katechismu


Zázrak
Katecheta vypráví dětem o Ježíšově zázračném rozmnožení chlebů a ryb. V roztržitosti z něj vypadne: „A představte si, děti – Ježíš na břehu Tiberiadského jezera tenkrát nasytil pěti tisíci chleby a čtyřmi tisíci rybami pět lidí!“
Pozorný žák se ho hned zeptá: „A to nepraskli?“
Učitel si uvědomí svůj omyl a důrazně odpoví: „V tom byl právě ten zázrak!“Z rubriky Z našich kostelů

Z kostelní vývěsky
– V pátek ve 20 hodin zahraje mládež naší farnosti představení Hamleta od Williama Shakespeara. Všichni jste zváni k účasti na této tragédii.
– Program týdenních katechezí: Pátek – Ježíš kráčí po hladině. Sobota – Hledáme Ježíše.
– Víte, kdo zabil Ježíše? Přijďte a uvidíte!
– V ceně semináře Modlitba a půst je i občerstvení.
– Vaše dary vložte prosím do obálky spolu se zesnulými, které chcete připomenout.
– Kněz zapálí svou svíci od té na oltáři, jáhen od kněze a pak postupně zapálí všechny věřící v první řadě.
– Ať se zapíše na papír, kdo chce být pokřtěn úplným ponořením na stole v sakristii.
– Nepřítomným nebudou farní věstníky rozesílány kvůli jejich hmotnosti.


Z knížky:

  V ráji bude veselo

Knížka vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému