Někdy se mě lidé ptají, čím se židovská víra liší od křesťanské

25.7.2018

Vyprávění Jean-Marie Élie Setbona, který vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí. Jeho život je neobyčejným příběhem, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží.

V židovství se o židovské „víře“ nemluví

Někdy se mě lidé ptají, čím se židovská víra liší od křesťanské. V židovství se však o židovské „víře“ nemluví, protože tím, co se uvádí do života, je Zákon. Křesťanský řád, to je víra v Krista, ale židovský řád je Mojžíšův Zákon. Tím nechci říci, že u židů nehraje víra žádnou roli – samozřejmě, že hraje –, ale nestojí v popředí. Hlavní je dodržování Zákona. 

V židovství se Bůh nesetkává s člověkem, ale s národem 

V židovství se Bůh nesetkává s člověkem, ale s národem. To vypadá jako pouhé teoretizování, ale ve skutečnosti se tím v každodenním životě všechno mění. Židovství se utvářelo kolem pojmu národ, a ne kolem pojmu jedinec. U židů je tím vyvoleným národ, zatímco u křesťanů každý muž a každá žena. Na hoře Sinaj se Bůh obrací k Izraelitům prostřednictvím Mojžíšovým, nemluví ke každému jednotlivě. Je pravda, že Bůh se osobně obrací k Abrahámovi. Abrahám však není velká postava židovství, pro židy znamená mnohem méně než pro křesťany. Zakladatelem židovství a nejvyšší autoritou je Mojžíš, protože židům předal Boží Zákon. 

Kristus se s lidmi setkává jednotlivě 

Kristus se s lidmi setkává jednotlivě. Každého, ať už je to Šimon Petr, Samaritánka, Marie Magdalská, Zacheus, já nebo vy, povolává tam, kde právě je, a v určitém období jeho života. V důsledku tohoto setkání pak ten, kdo byl povolán, začíná sloužit celku. V křesťanství se na mě Bůh dívá a tímto svým pohledem mi dává svou lásku a milost. Tento Boží pohled plný milosrdenství mi dovoluje růst a činí mě lepším člověkem. Na základě vlastní zkušenosti jsem si uvědomil, že člověk může milovat druhé lidi a celé lidské společenství jen tehdy, když miluje Boha. V talmudu je psáno, že druhý chrám byl zničen a Římané vyhnali židy ze Svaté země proto, že židům chyběla láska. Podle některých rabínů bude možné třetí chrám zbudovat teprve díky nezištné lásce.

Může se někomu láska přikázat?

Jistě, v Zákoně je psáno, že židé mají Boha milovat z celého srdce. Židé o tom mluví, píší a čtou, ale uvést to konkrétně do života je těžké, protože ze všeho nejdůležitější je Zákon. Milovat Boha je sice přikázání, ale může se někomu láska přikázat? Lásku nelze nikomu vnutit. Pobídkou k lásce je láska. Boha chci milovat a zachovávat mu věrnost proto, že si díky tomu, co mě v životě potkává, uvědomuji jeho lásku ke mně. K tomuto tématu se chci vrátit v některé ze svých příštích knih.

 

Z knížky: Od jarmulky ke kříži

 

Od jarmulky ke kříži

Jean-Marie Élie Setbon vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému