Jsi ochlasta! Řekla služka sv. Monice…

24.8.2023

U Moniky – jako mladé dívky – se nepozorovaně objevila náklonnost k vínu. Když ji totiž rodiče poslali, aby nabrala ze sudu víno, ponořila do sudu nádobu na víno, ale než z ní přelila víno do láhve, trošičku z nádoby usrkla: víc zprvu vypít nesvedla, protože jí to nechutnalo. Ale když k té kapce přidávala den po dni kapky další, propadla tomuto návyku tak, že už byla schopná vypít pohárky plné vína až do dna.

Kam se tehdy poděla její dobrá výchova?
Platilo by něco na skryté nemoci duše, kdyby nad námi, Pane, nebděl tvůj Lék?
I když by chyběli otec, matka nebo vychovatelé, ty jsi přítomen – tys nás stvořil,
ty nás voláš a užíváš i těch, kdo nás vedou,
abys působil dobro pro spásu duší.
Cos tehdy udělal, můj Bože?
Jak ses o ni postaral? Jak jsi ji uzdravil?

Služka, s kterou Monika chodívala k sudu s vínem,
se totiž mezi čtyřma očima s Monikou  pohádala,
vyčetla jí ten přestupek, velmi ostře jí vynadala
a řekla jí, že je ochlasta.

Tohle popíchnutí Moniku ranilo:
uvědomila si, jak je její zlozvyk odporný,
odsoudila ho a zbavila se ho.

Jako nás kazí lichotky přátel,
tak nás často napravují výčitky protivníků.
Ta rozzlobená služka měla chuť svou malou paní podráždit, ne uzdravit,
a tak to udělala v ústraní – buď proto, že je hádka zastihla právě v tuto dobu a na tomto místě,
nebo proto, aby to neohrozilo ji samotnou, když by to oznámila tak pozdě.

Ale ty, Pane – který vládneš tomu, co je na nebi i na zemi,
podle svých potřeb obracíš vodní hlubiny a zároveň dáváš řád bouřlivému proudu věků,
tys nemocí jedné duše uzdravil duši jiného,
aby žádný, kdo si toho všimne, nemohl připisovat své moci,
že se díky jeho slovu napravil ten, koho chtěl napravit. 

 

Z knihy

Náhled
 

„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. 

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 

Karmelitánské nakladatelství vydává zbrusu nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. století. Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému