Číst blahoslavenství ve světle nových situací

22.6.2011

Číst blahoslavenství ve světle nových situacíTato kniha obsahuje rozjímání o evangelijních blahoslavenstvích, jež jsem v přítomnosti papeže Benedikta XVI. předložil Papežskému domu v době adventní r. 2006 a postní r. 2007.

Evangelijní blahoslavenství zaznamenala již v rámci Nového zákona určitý vývoj a různorodé aplikace, v souladu s teologií toho kterého evangelisty a potřebami komunity, pro niž psal. Exegeté rozlišují tři fáze tohoto procesu: fázi počáteční, jež přinesla blahoslavenství v té podobě, v níž je – jak se má za to – původně formuloval během svého života Ježíš; fázi střední, zastoupenou ústními tradicemi, které předcházely písemnou redakci evangelií a v nichž už došlo k jejich první interpretaci; a fázi konečnou, tedy tu, jež se k nám dostala v evangeliu Lukášově a v evangeliu Matoušově (porovnání jejich znění viz tabulka str. X). Tyto fáze uvádí Dupont ve své monumentální studii o blahoslavenstvích, jejíž hlavní závěry budu moci představit – a někdy s nimi i diskutovat – v průběhu těchto meditací.

Abychom zůstali věrni této výchozí charakteristice, je třeba i dnes číst blahoslavenství ve světle nových situací, v nichž se nacházíme – samozřejmě s tím rozdílem, že interpretace evangelistů jsou inspirované, a proto i normativní pro všechny a navždy, zatímco ty dnešní takovou výsadu nemají.

O blahoslavenstvích platí to, co sv. Řehoř Veliký řekl o celém Písmu: totiž že „cum legentibus crescit“, roste s těmi, kdo je čtou; vyjevuje stále nové aspekty a stále bohatší obsahy podle toho, s jakými novými požadavky a otázkami je čteno. V tomto duchu hodlám o blahoslavenstvích přemýšlet – to jest: pokusím se osvětlit život blahoslavenstvími a blahoslavenství životem.

Matouš píše, že když chtěl Ježíš pronést blahoslavenství, vystoupil na horu. Také my, když je budeme meditovat, uděláme pomyslně totéž. Ve snaze vylézt na tuto horu „o osmi stupních“ bude každé rozjímání jakýmsi výstupem o jeden další stupeň.

 

kniha: Osm kroků ke štěstí
autor: Raniero Cantalamessa
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101628-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému