C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí úmrtí 22. 11. 1963)

20.11.2023

C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších křesťanských apologetů 20. století, který skrze své dílo pronikl k milionům lidí. Léta studií a na počátku své kariéry byl C. S. Lewis přesvědčeným ateistou. Od křesťanské víry se odvrátil jako adolescent a kontakty s církví zůstávaly zpřetrhány až dlouho do jeho dospělosti. Osobní zkušenost s 1. Světovou válkou, následný válečný stres, bolestivá zranění, ani odloučení od lidí, které miloval, jej nedokázaly přimět, aby znovu obrátil své srdce k Bohu.

Ovšem, jak se praví v básni „Ohař nebeský“ („The Hound of Heaven“) od Francise Thompsona, Bůh nakonec C. S.  Lewise přece jen vystopoval: nepronikl k němu skrze kázání ani v nějaké oslňující vizi, ale přes knihy a přátele, kteří byli Jackovu srdci nejbližší.

Ke křesťanské víře se Jack vrátil v Oxfordu, ve svých 33 letech pod vlivem jiného literáta J. R. Tolkiena. C. S. Lewis tak překročil práh víry a stal se nakonec jedním z nejvýznamnějších apologetů křesťanství naší doby.

Clive Staples Lewis byl obyčejný člověk s neobyčejným nadáním vysvětlovat tajemství křesťanské víry. Jeho pevnou víru možná nejlépe vystihuje charakteristický citát z jeho knihy Tíže slávy (The Weight of Glory):

„Věřím v křesťanství,
jako věřím, že vyšlo slunce,
nikoli jen proto, že ho vidím,
ale proto, že díky němu vidím všechno ostatní.“

 ***

Zpracováno podle knihy Elaine Murray Stoneové: Tvůrce Narnie, C. S. Lewis, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.Redakčně upraveno.(Kniha je již bohužel rozebraná)

Dostupné knihy od C. S. Lewise >>zde<<

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému