Vynikající román vrcholící o Ježíšových Velikonocích

2.4.2020

Longinovo kopí

Longinovo kopí
Louis de Wohl

Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích nejméně známých účastníků – voják Longin, který do boku Krista na kříži zabodl kopí.

Vynikající beletrista Louis de Wohl pokládal Longinovo kopí za své největší literární dílo.

Další podobné tituly: Ježíš Kristus Řím duchovní beletrie Velikonoce