Svatodušní novéna

18.5.2020

Svatodušní novéna (3. vydání)
Apoštolové s Marií se devět dní modlili  o seslání Ducha Svatého.

Svatodušní novéna (3. vydání)

Vojtěch Kodet

Už ve Skutcích čteme, že se apoštolové s Matkou Páně modlili devět dní o seslání Ducha Svatého.
Od té doby se křesťané modlí svatodušní novénu už každoročně, vždy před slavností Seslání Ducha Svatého.

 


Projekty KNA: Jsme na facebooku: