Roráty - kapesní zpěvník

29.11.2019

Roráty (2.vyd)
Roráty (2.vyd)
Kapesní zpěvník adventních staročeských rorátů obsahuje 23 chorálů a 21 písní.

Zpěvy vycházejí z rukopisných kodexů z 16. století. K dostání je také varhanní doprovod a zvukové CD Rorate; Interpretem je Schola Týnského chrámu v Praze. Sbírka starobylých zpěvů je určená k rorátním pobožnostem a ranní rorátní mši svaté. Slovo roráty pochází z latinského slova „Rorate coeli“, což vyjádřeno v češtině znamená „rosu dejte nebesa“. V rorátních zpěvech se připomínají výroky proroků, kteří předpověděli a čekali příchod Mesiáše.