Říjen - růžencový měsíc

5.10.2021


Náhled

Maria, matka Ježíšova
Elias Vella

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo. Proto se nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého života.

Ovšem pouze ji zbožně obdivovat a oddaně uctívat nestačí. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, charismatem, zkušeností a vzorem.

Ježíš nám dal všechno, co měl – své tělo, svou krev, svou slávu a moc i svého Ducha.
Jediné, co si ponechal téměř až do konce, byla jeho matka. Přesto však, těsně před smrtí, nám ji skrze apoštola Jana dal.
Nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený o její něžnost, laskavost, lásku a radost, že bez matky se žít nedá.

Elias Vella nám ukazuje, jak přijmout Marii za svou matku, jak se jí nechat vést v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuž nás ona doprovází a směruje.