Příprava na svátost smíření

15.4.2020

Příprava na svátost smíření (2. vydání)

Příprava na svátost smíření
Józef Augustyn

Autor nám vysvětluje, co je svátost smíření a jak se na ni připravit, abychom ji prožili dobře. Setkávání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou se nám pak stane zdrojem pokoje a radosti.