Postní doba - pro všední dny i neděle

26.2.2021


Doba postní a Velikonoční  / Lectio Divina

Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra

Tato řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i všednodenního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina:

Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena.

Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje.

Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem.

Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů.

Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.