Pochopit křesťanství z pohledu jeho židovských kořenů

26.3.2017


Židovské inspirace křesťanství

 Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání:

  • teologií,
  • filosofií,
  • religionistikou
  • a historií.

Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů v historii i na jejich další perspektivy. Jádrem knihy jsou však duchovní inspirace judaismu pro současné křesťanství.