Novéna se sv. Terezií z Lisieux

24.9.2021

Náhled
Novéna se svatou Terezií z Lisieux
Pavel Pola


Náhled
Novéna ke svaté Terezii z Lisieux

Novéna se svatou Terezií z Lisieux

Novéna obsahuje na každý z devíti dní jeden z úryvků Tereziina díla, krátké zamyšlení nad jejím životem nebo duchovní cestou, dále biblický verš a modlitbu. Perly z textů sv. Terezie z Lisieux nám dávají nahlédnout do její duchovní cesty a zároveň mohou posloužit jako podněty k modlitbě. Vybrané úryvky pocházejí převážně z posledních tří let Tereziina krátkého života, z mimořádně plodného období, kdy se z ní stala skutečná spisovatelka a duchovní učitelka. Výběr jde napříč žánry, které Terezie používala – autobiografické spisy, dopisy, modlitby nebo básně.

V klášteře žila od svých patnácti let. Dosáhla vrcholných stupňů mystického života. V duchovním životě ale zápasila i s pochybnostmi, při modlitbě s únavou a roztržitostí. Setkávala se s nepochopením svých sester a nejbližšího okolí. Nic z toho jí ale neodradilo, aby vytrvala na cestě za svými sny. Někdy bývá představována jako malá, roztomilá a nedospělá a její spiritualita jako dětinská a nasládlá. Nic z toho není pravda: ve svých 24 letech umírá jako dospělá, zralá a zkušená žena, po dlouhém období zkoušky, kdy zápasila o svou víru. Když se jí jedna sestra ptala, co říká Ježíšovi při modlitbě, Terezie prý odpověděla: „Neříkám mu nic, miluji ho.“ Kéž nás její svobodný, vynalézavý a odvážný přístup, s jakým se vztahuje k Bohu a k životu vůbec, inspiruje a povzbudí v hledání naší vlastní cesty.

 

A pro oslazení života doporučujeme :-)

Náhled

Karmelky s citáty sv. Terezie z Lisieux