Novéna s Matkou Terezou

2.9.2021

Náhled


Novéna s Matkou Terezou
Brian Kolodiejchuk

Novéna sestává z vlastních slov Matky Terezy. Máme-li si připomínat její milosrdnou lásku, v níž se tak nádherně projevila láska Boží, je třeba nechat v modlitbě zaslechnout její poselství a nechat zasáhnout srdce. Rozjímání nad prostým a přitom hlubokým učením Matky Terezy nám může pomoci, aby rostla naše žízeň po Ježíši, láska k němu i ke všem lidem.

Dostává se nám tu nejen bohatého dědictví jejích slov a živého příkladu, ale i útěchy její láskyplné péče o každého z nás díky její stálé přímluvě. V tom tkví krása a podivuhodnost společenství svatých: čerpáme inspiraci z naplněného života Matky Terezy a současně se nám dostává plodů její lásky a modlitby, kdykoliv ji prosíme o přímluvu za své blízké, za své potřeby a úmysly.

Mnozí, kteří se tuto novénu modlili, podali zprávu o obdržených milostech. Z nich se nejčastěji objevuje jedna – zakoušení větší blízkosti Bohu. Matka Tereza, která je nyní v nebi, je stále věrná svému poslání přinášet Bohu duše a Boha duším. Kéž je cesta Matky Terezy světlem a povzbuzením pro každého z nás, abychom horlivě toužili po svatosti a radostně sloužili Ježíši Kristu, přítomnému v našich bratřích a sestrách, zejména těch nejpotřebnějších.