Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

18.1.2020

Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů.

Objevme v této novéně velikost naší Nebeské Matky, která chce rozvázat uzly našich pozemských životů.