Jak se nebránit působení Ducha svatého?

11.6.2023

image:Image náhled produktu Ve škole Ducha Svatého

Ve škole Ducha Svatého
Jacques Philippe

Jak co nejplněji odpovědět na Boží volání?

Jak se otevírat Duchu Svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jím vést?

Na tyto velice závažné otázky hledá autor svěží a přehlednou formou odpověď. Svá tvrzení opírá o pohledy a zkušenosti velkých duchovních osobností církve, zejména Františka Saleského, Louise Lallemanta, Terezie z Lisieux a Faustyny Kowalské.

4.vydání

 

Jacques Philippe (* 1947) pochází z francouzského Lotrinska a původním zaměřením je matematik. V roce 1976 vstoupil do Komunity Blahoslavenství, čtyři roky prožil v Izraeli. Kromě matematiky vystudoval teologii a kanonické právo, roku 1985 byl vysvěcen na kněze. Nyní působí především jako formátor členů komunity a exercitátor, často vede duchovní cvičení a přednáší po celém světě. Je známý také jako autor několika knih o duchovním životě. Dovede jasně, jednoduše a srozumitelně formulovat své myšlenky, a proto jsou jeho knihy velmi oblíbené a hojně překládané. V Karmelitánském nakladatelství mu v vyšla kniha Vnitřní svoboda (2002), Ve škole Ducha svatého (2017) v nakladatelství Paulínky Hledej pokoj a zůstávej v něm (2017) a mnohé další.