Buď nacistou, anebo katolíkem

20.5.2021

Náhled
Sedlák proti Hitlerovi
Erna Putzová

Myslím, že by to pro křesťanskou víru v naší zemi nemohlo být horší,
ani kdyby byly uzavřeny všechny kostely a kdyby možná tisíce lidí obětovaly svou krev a život pro Krista a svou víru,
než když nyní mlčky přihlížejí tomuto bludu, který nás stále více svírá ze všech stran!

Rád bych proto zavolal na každého, kdo nastoupil do toho hrůzného vlaku:
,Vyskoč, nežli dojede na konečnou, i kdyby tě to mělo stát život!‘
Bůh mi dal dostatečně jasně najevo a kladl mi na srdce,
abych se rozhodl, zda budu nacistou, nebo katolíkem!

Sedlák Franz Jägerstätter, svátek 21.5.