Alžběta od Trojice: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice (9.11.)

8.11.2012

Alžběta od Trojice přinesla několik zásadních a svěžích pohledů pro život z křesťanské víry.

Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a strávila na Karmelu pět let a tři měsíce. 25. listopadu byla 1984 blahořečena Janem Pavlem II. Sv. otec tehdy řekl: "V blahoslavené Alžbětě od Trojice nám září nové světlo, v ní nalézáme nové bezpečné a jisté vedení."

„Prudká a vznětlivá povaha,“ říkala matka. „Velmi živá, nahánějící hrůzu, snad až násilná,“ vzpomíná mladší sestra, a významně doplní, že byla čertovo kvítko („très diable“).

„Živá, vášnivá, vznětlivá,“ napsal jeden kněz, přítel celé rodiny.

„S jejím temperamentem se z ní stane buď anděl, nebo ďábel,“ prohlásil ohromený kněz, který ji připravoval na první svaté přijímání.  

Ráno se probuďme v lásce, celý den se odevzdávejme lásce a konejme vůli dobrého Boha, pod Jeho pohledem, s Ním, v Něm, pro Něho samého. Darujme se bez ustání tak, jak On si přeje… Když potom přijde večer, po dialogu lásky, který v našem srdci nikdy neustal, usínejme stále v lásce (Alžběta od Trojice)

 

Dostupná literatura k tématu:
- Alžběta od Trojice, Sicari Antonio Maria  
Alžběta od Nejsvětější Trojice, Život v Boží chvále, Giovanna della Croce
Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice, Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním, Philippe Ferlay
Svatí KarmeluAntonio Maria Sicari

Další tituly k tomuto tématu: