13.10.2019 byl svatořečený kardinál John Henry Newman (1801-1890)

13.10.2019

Kardinál John Henry Newman byl anglikánským duchovním, ale ve svých 44 letech přestoupil do katolické církve. Musel tak opustit prestižní katedru v Oxfordu a přišel o mnoho přátel. Vstup do Katolické církve vnímal jako následování poznané pravdy.

Tipy na dostupnou literaturu k tématu:

Idea univerzity

Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851).


Novéna ke sv. Filipu Nerimu

„Setkání dvou svatých“ – brožurka vedle novény obsahuje také litanie a modlitby ke sv. Filipu Nerimu.
 

 

Láska, je-li oddělena od lásky ke Stvořiteli,
je jako vodní proud ženoucí se úzkým kanálem - dravý, prudký, zkalený

Pouze Bůh může být dokonalým štěstím naší duše.
Můžeme samozřejmě velmi silně milovat stvoření,
ale taková láska, je-li oddělena od lásky ke Stvořiteli,
je jako vodní proud ženoucí se úzkým kanálem - dravý, prudký, zkalený.
Srdce se, abych tak řekl, vyjadřuje jedním způsobem, není ale možné, aby se projevil celý člověk. 

„Hle,“ říká, „stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě“ (Zj 3,20).
„Můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23).
„Bůh nám poslal do srce Ducha svého Syna“ (Gal 4,6).
„Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí“ (1 Jan 3,20). 

Pocit plné a naprosté důvěry a společenství s ním konejší a sytí ty, kterým byl dán.

Zpracováno podle (rozebrané) knihy: John Henry Newman, I pokus se počítá,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.