Pouť k Panně Marii Rušánské

12.6.2012

Pouť k Panně Marii Rušánské2. července budeme opět slavit v Jičíně mariánskou pouť. Od 18 hodin mši svatou v kostele svatého Ignáce, po ní bude následovat od 19 hodin přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, PhD. věnovaná zázračnému obrázku – ikoně Panny Marie Rušánské.

Pan profesor Royt je absolventem Vysoké školy zemědělské v Praze, vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze, poté pracoval jako redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon. V roce 1990 se stal odborným asistentem v Ústavu pro dějiny umění UK a v roce 2004 byl jmenován profesorem UK. Od roku 2006 je ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, jako pedagog působí též na Katolické teologické fakultě UK, Akademii výtvarných umění v Praze a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, FF UK a FF UJEP v Ústí nad Labem.

Zabývá se starším uměním, od raně křesťanské epochy až po konec baroka, zejména se specializuje na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů, např. Mistr Theodorik, Karel IV. Císař uz Boží milosti. Ja autorem několika monografií: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Středověké malířství v Čechách, Slovník biblické ikonografie, Kristus v křesťanské ikonografii. Publikoval pře dvě stě odborných statí v domácích i zahraničních periodikách.

V knize Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století najdeme řadu odkazů k Panně Marii Rušánské:
„Z archivu dokladů vyplývá, že o schválení úcty k obrazu bylo v některých případech žádáno také u papežské kurie. Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku se dochovala žádost ze dne 4. srpna 1740, v níž královéhradecký biskup Jan Josef Vratislav Z Mitrovic na základě proseb hraběte Morzina z Vrchlabí a jičínského magistrátu žádá papežskou stolici o prohlášení obrazu Panny Marie Rušánské (Jičínské) u jezuitů v Jičíně za zázračný.“

Knihy pana profesora Jan Royta můžete zakoupit v Knihkupectví U sv. Ignáce.
 

Sekce: Hradec Kralove   |   Tisk   |   Poslat článek známému