Marek Orko Vácha v Jičíně

20.9.2013

Místo, na němž stojíš, je posvátná Země - O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru bude přednášet i besedovat Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Orko ve čtvrtek 26. září od 17,30 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Zájemci si mohou nechat podepsat jeho knihy od 16,30 hod. v Knihkupectví U sv. Ignáce.

Marek Vácha (skautským jménem Orko – orlí oko) vystudoval na molekulární fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na FFS v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Působí spolu s Prof. PhDr. Tomášem Halíkem ve „vysokoškolské farnosti“ u Nejsv. Salvátora v Praze.

Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.
Vácha je autorem několika knih a spoluautorem Základů moderní lékařské etiky. Tématem „o kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru“ se zabývá v knize Místo, na němž stojíš, je posvátná Země.
„Kdysi dávno postavil člověk sám sebe do kruhu bytostí, kterým přiřadil důstojnost a které se rozhodl chránit morálními zákony. Během let různé etiky rýsovaly kruhy různě: někdy byli z kruhu vyloučeni všichni lidé s odlišnou barvou pleti, jindy v něm byli jen dospělí a lidé příliš staří nebo příliš mladí či ještě nenarození byli postaveni mimo kruh. Ještě jindy byl kruh narýsován mezi člověka a živou přírodu, se kterou se pak zacházelo jako s věcí určenou k prodeji a drancování. Nic však nepatří mimo kruh, ve vesmíru není žádné „vně“, ke kterému bychom se mohli chovat bez úcty. Nejen hory a moře na naší Zemi, nýbrž i vesmír samotný je hoden základní úcty. Vše, co je, svět člověka, svět živého a svět Země a hvězd, je uvnitř kruhu“ konstatuje v úvodu knihy autor.
 

Sekce: Hradec Kralove   |   Tisk   |   Poslat článek známému